TARTALOM

Előszó

3

 I. KÖNYVTÁRTÖRTÉNET  
Hogyan segíti a népkönyvtár a községi tanács munkáját?

12

A tanácsok a könyvtárakért - könyvtárak a tanácsokért

14

Nyári propagandafeladatok a községi könyvtárakban

19

Bemutatjuk az Edelényi Járási Könyvtárat

22

Szendrőn társadalmi ügy lett a könyvtár

25

Töprengés körzeti könyvtár ügyben (Szabó Gyula - Slezsák Imre)

27

Petőfi-emlékkönyvtárak az edelényi járásban

33

Petőfi-emlékkönyvtár Lak községben

38

A hangácsi példa

40

Egy könyvtáralapító halálára

42

A zenei részleg megnyitása

44

Számvetés... 1977 - Tervek... 1978 az Edelényi Járásban

46

A szakfelügyelő szemével

48

Olvasótábor (Temesi László)

55

Mire képes a könyvtáros?

57

Könyvünnepek falun

59

A könyvtárak segítése nemcsak kötelesség...

61

Könyvhét utáni könyvtárosgondolat

64

Könyvbarátkör alakult Égerszögön

66

Három nemzedék és a könyvek

67

Szakfelügyelői feljegyzés Edelény és Kazincbarcika, valamint    
a vonzáskörzetükben lévő könyvesboltok helyzetéről

70

Bódva-völgyi könyv- és könyvtártörténeti gyűjtemény Égerszögön

74

Gyémántlakodalom Hidvégardón

76

A cigány népfőiskola megnyitó ünnepsége

78

Cigány népfőiskola Edelényben

82

Gondolatok az Olvasó Népért mozgalom konferenciája elé

84

Az 1905 és 1910 között működött égerszögi olvasókör életéről

87

Szavalóverseny Edelényben

92

Emlékülés, emléktábla-avatás Edelényben

93

A mezőgazdasági könyvek hónapjában

100

II. HELYTÖRTÉNET  
Feljegyzés a Semmelweis utcai leletmentésről

104

A járásunkban található műemlékek

107

Szentsziráktól Bartókfalváig

114

Városunk: Edelény

119

A szőlő és a bor apostolának emlékműve

125

Ki tud róla?

128

Eötvös József-emlékülés Szendrőben

129

Művész került a Cserehátra

131

Menner Adolf orvos (1824–1901)

133

Méhésztalálkozó Edelényben és Szendrőn

136

Méhésztalálkozó lesz Edelényben

137

Művelt méhészek

138

Felújítják az I. világháborús emlékművet

140

Az edelényi hősi emlékmű helyreállításáról

142

I és II. világháborús emlékművet avattak Szendrőládon

143

A II. edelényi borversenyről

146

A szendrői oktatástörténeti gyűjtemény

148

Minőségi nedűk versenye

150

Ünnepi beszéd az 1956-os forradalom és szabadságharc  
évfordulóján a Hősök terén, 1992. október 23-án

152

III. KORTÁRSAKRÓL, BÚCSÚZTATÓK  
Molnár Gáborral találkoztunk

158

A kolompok, juhászkampók művésze

160

Találkozó Farkas Bertalannal a Nagy találkozók sorozat keretében

162

Galkó Lajos bemutatása a Városi Könyvtárban

163

Szögliget költőfia, Fecske Csaba

164

Beszélgetés Balogh Béni íróval

166

Újra otthon Sóvári Oszkár képzőművész

170

Hodossy Gyula népművész  bemutatása a Városi Könyvtárban

175

„Ő indított el könyvtári pályafutásomon..."

176

Búcsú J. Horváth Lászlótól (1896–1974)

180

Búcsú Őry Endrénétől, szül. Bakos Zsuzsanna (1937–1976)

181

Béke poraira, Hodossy Lajos bácsi! (1892–1979)

182

Nyugodjék békében, Bobaly Pista bácsi! (1905–1983)

186

Isten nyugosztalja, Izsó Laci bácsi! (1891–1986)

189

Búcsú Juhar Péter tanártól (1933–1987)

194

Dr. Pécsi Bertalan, helytörténeti emlékíró (1900–1989)

196

Búcsú Joó Vencel r. k. kántortanítótól (1903–1990)

198

Balázs Ferenc, a néptanító s költő (1897–1987)

201

Demeter István, helytörténeti kutató (1918–1996)

209

Búcsú Nagy Béla bácsitól (1919–1997)

214

Jakab László fafaragó, helytörténeti gyűjtő (1915–1998)

219

Búcsú Kalász Lászlótól, József Attila-díjas költőtől (1933–1999)

220

IV. ELISMERŐ SOROK  
Ki a pedagógus a Bódva völgyében? (Buga László)

224

Kisközösségek (Csutorás Annamária)

225

Trizsi könyvbarátok (Csutorás Annamária)

227

Erdélyben jártunk az olvasókörrel (Hajdú Imre)

230

Végvárak kapitányai

233

Az Edelényi Városi (Járási, Nagyközségi) Könyvtár  
Vendégkönyve

239

Köszönőlevél (Újszászy Kálmán)

255

Falumentés kulturális törődéssel (Lévay Györgyi)

256

Könyvtáron innen és túl (Filip Gabriella)

260

Szabó Ervin-díjas könyvtáros Slezsák Imre

262

Búcsú Slezsák Imrétől (1932–2002) (Cs. Varga István)

266

V. OKLEVELEK, EMLÉKÉRMEK, MELLÉKLETEK  
Edelényi kitüntetések

282

Az Edelényi Füzetek sorozatában szerkesztett köteteim

285

Az Edelényi Füzetek és kiadványok sokszorosító műhelye

291