KÉPZÉSEINK

 

 

A képzés megnevezése: Helyi túra és idegenvezető

 

A képzés célja:

A terület geográfiájának, természeti értékeinek, múltjának, műemlékeinek, népi építészetének, népi gazdálkodásának, kultúrájának megismerése, az ideérkező turisták szakszerű vezetésének elsajátítása, a helyi túraútvonalak és tanösvények megismertetése.     

 

Megszerezhető kompetenciák:

§        Edelényi Kistérség múltjának különböző területein való jártasság

§        A kistérség sokszínű bemutatására való képesség

§        A helyi értékek bemutatására való képesség

 

A képzésben való részvétel feltételei:

Végzettség Befejezett 8 általános iskolai végzettség
Szakmai gyakorlat A képzésbe való bekapcsolódáshoz nem szükséges szakmai gyakorlat előzetes teljesítése.
Egészségügyi alkalmasság Megfelelő fizikai és mentális adottságok és képességek szükségesek.
Előzetesen elvárt ismeret(ek) Szakirányú szakmai előképzettség nem szükséges. A képzés moduljaihoz nem kapcsolódik előzetes tudásszint felmérés.
Egyéb feltétel(ek) Előzetes kompetencia felmérésen való megfelelés , A kistérség iránti elkötelezettség, Jó kommunikációs készség.

 

A képzés időtartalma: 90 óra

A képzés tervezett időpontja: 2011. április 2.

A képzés helye: Művelődési Központ, Könyvtár és Szekrényessy Árpád Múzeum, Edelény

A képzés költsége: Ingyenes

 

A képzés modulvázlata:

 

Sorsz. Modul megnevezése Össz. Óraszám
1. A Bódva-völgy földrajzi képe és természeti értékei

12

2. A terület története a kezdetektől napjainkig

16

3. Régészeti leletek. Szellemi és tárgyi néprajz

16

4. Művelődéstörténet. Műemlékek

20

5. Irodalmi hagyományok. A vidék neves személyiségei a középkortól napjainkig

16

6. A térség megismerésének története. Kiemelkedő kutatói. A Bódva-völgy helyismereti irodalma

10

 


 

SZOLGÁLTATÁSAINK

 

 

Ezúton tájékoztatjuk arról, hogy a felnőttképzési törvény értelmében a képzéseinkben részt vevőknek lehetőséget biztosítunk az „Előzetes tudásszint felmérés” és „Álláskeresési tanácsadás” szolgáltatásaink igénybevételére:

 

A szolgáltatás megnevezése

A szolgáltatás leírása

1. Előzetes

tudásszint

felmérés

A képzések esetében kétféleképpen törtéhet az előzetesen megszerzett ismereteknek a mérése:

1.    A képzésre jelentkező hitelt érdemlően tudja bizonyítni azt, hogy a szakmai és vizsgakövetelményben előírt ismeretekkel már rendelkezik

Ebben az esetben a képzésre jelentkező benyújtja azokat a dokumentumot (bizonyítvány, oklevél, tanúsítvány), amelyből egyértelműen igazolni tudja a megszerzett ismereteket.

Költsége: díjmentes

 

2.   A képzésre jelentkező nem tudja hitelt érdemlően bizonyítani, hogy rendelkezik a szakmai és vizsgakövetelményben előírt ismeretekkel

Ebben az esetben a képzésre jelentkező vállalja a szintfelmérő vizsgán való részvételt, melynek eredményét a képző intézmény kiértékeli, és annak eredményét beszámítja.

Költsége: díjmentes

 

Az előzetesen megszerzett ismeretek beszámítása:

Az előzetes tudásszint-mérés eredményeként a képzésre jelentkező felmentést kaphat az adott órák részbeni vagy teljes látogatása, valamint a modulzáró vizsgák teljesítése alól.

Kérjük, hogy a szolgáltatás igénybevétele esetén a Jelentkezési lapon jelezze:

 

Igénybe veszem a szolgáltatást                           Nem veszem igénybe a szolgáltatást

 

Igénybevétel esetén:        Dokumentum alapján             Szintmérő vizsga alapján

 

(Előzetes tudásszint-mérés igénybevétele esetén megküldjük a szintmérő tantárgyak listáját.)

2. Képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás A jelentkezőknek személyes interjú keretében felmérjük az eddigi iskolai tanulmányait, képzettségeit, gyakorlati tapasztalatait (formális és non formális ismeretek), valamint kompetenciáinak, készségeinek felmérését, kiértékelését, az eredmények alapján képzési orientációt végzünk.

A régióban lévő aktuális képzési lehetőségekről tájékoztatást adunk.

Költsége: Díjmentes

Kérjük, hogy a szolgáltatás igénybevétele esetén a Jelentkezési lapon jelezze:

 

Igénybe veszem a szolgáltatást                           Nem veszem igénybe a szolgáltatást

 

 

 

A fenti szolgáltatások igénybevételéről bővebb felvilágosítást kérhetnek az Edelényi Közművelődési Intézetünk ügyfélszolgálatán  személyesen, vagy a 06-48/341-824 telefonszámon ill.

a  muvkozpont@t-online.hu  email címen, illetve  jelentkezhetnek a  JELENTKEZÉSI LAP kitöltésével.

 

 

Jelentkezés esetén kérjük a legmagasabb iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány másolatát mellékletként csatolni!