Tartalom

 

Bevezető ..................................................................................................... 3

 

Edelényi járás

 

BOLDVA

-          Basó Mihály sírköve ........................................................................ 5

-          II. világháborús emléktábla .............................................................. 6

-          A református templom és monostor helyreállításának emléktáblája...... 7

-          A Halotti beszéd és könyörgés emléke............................................... 8

-          I-II. világháborús emlékmű............................................................. 10

-          Szathmáry-Király Ádám emléktáblája.............................................. 10

-          Szathmáry-Király Ádám, György és Pál emléktáblája....................... 12

-          A Zsóry család emléktáblája........................................................... 15

-          Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet 40. évfordulójának
emlékszobra................................................................................... 16

-          A História-völgy kapuja.................................................................. 17

-          Janus apát mellszobra..................................................................... 17

ZILIZ

-          I-II. világháborús emlékmű............................................................. 18

-          Millenniumi emlékpark és kopjafa................................................... 18

-          Kopjafa.......................................................................................... 19

NYOMÁR

-          A református templom orgonája készítésének emléktáblája............... 20

-          I. világháborús Hősök ligete............................................................ 21

-          Szathmáry-Király Ádám emléktáblája.............................................. 21

-          Lakatos Géza emléktáblája.............................................................. 23

-          I-II. világháborús emlékmű............................................................. 24

HANGÁCS

-          A református templom felszentelésének emléktáblája....................... 25

-          I-II. világháborús emlékmű............................................................. 26

-          Petőfi Sándor domborműve............................................................. 27

BORSODSZIRÁK

-          Bartók Béla ük szüleinek sírja......................................................... 29

-          Nepomuki Szent János szobor......................................................... 30

-          Amerikában munkálkodó borsodszirákiak emlékkeresztje................. 31

-          I. világháborús Hősök sírja.............................................................. 32

-          Kereszt az I. világháborúban hősi halált halt borsodsziráki
katonák emlékére........................................................................... 33

-          Térplasztika................................................................................... 34

-          A Bartók Béla Mezőgazdasági és Ipari Szövetkezet irodaháza
építésének emléktáblája.................................................................. 35

-          Bartók park, Bartók Béla domborműve............................................ 36

-          Bartók Béla mellszobra................................................................... 38

-          I-II. világháborús emlékmű............................................................. 38

EDELÉNY

-          Összefoglaló táblázat...................................................................... 39

-          Az Edelény-borsodi református templom orgonája építésének
emléktáblája................................................................................... 46

-          Landau Izidor sírhelye.................................................................... 47

-          A II. világháborúban Edelényben elesett román katonák sírja............ 48

-          Az Alapítványi Munkaiskola és Óvoda építésének emléktáblája........ 49

-          Az Alapítványi Munkaiskola és Óvoda támogatóinak
emléktáblája................................................................................... 50

-          A konyha felújításának emléktáblája az Idősek Otthona falán............ 51

-          Az Apartman-ház építésének emléktáblája az Idősek
Otthona falán ................................................................................ 52

-          Esélyegyenlőségi tábla az Idősek Otthona falán................................ 53

-          A 2010-es árvíz elleni védekezésben segítők emlékszobra................. 54

-          Kardos Sándor emléktáblája............................................................ 55

-          Bors vezér jelképes síremléke......................................................... 57

-          Kopjafa az Edelényi Cursillo emlékére............................................ 58

-          A „málenkíj robotra” elhurcolt edelényiek emléktáblája.................... 59

-          Az Edelényi Királyi Járásbíróság emlékhelye................................... 61

-          1956-os emlékmű........................................................................... 63

DAMAK

-          I. világháborús emléktábla.............................................................. 65

-          II. világháborús emléktábla............................................................. 65

-          I-II. világháborús emlékmű............................................................. 65

-          A Biztonságos Település cím emléktáblája....................................... 65

-          A Közösségi Ház építésének emléktáblája........................................ 66

HEGYMEG

-          I. világháborús emlékmű................................................................. 67

LAK

-          Országzászló ................................................................................. 68

-          I-II. világháborús emlékmű............................................................. 69

-          Petőfi Sándor domborműve............................................................. 69

-          Millenniumi emlékpark................................................................... 70

TOMOR

-          Emléktábla a református templom megmentéséről és felújításáról...... 71

-          I-II. világháborús emléktábla........................................................... 72

-          Papp József síremléke..................................................................... 72

-          Tomori Pál szobra.......................................................................... 73

SZAKÁCSI

-          I. világháborús emlékmű................................................................. 75

IROTA

-          I. világháborús emléktábla.............................................................. 76

-          II. világháborús emléktábla............................................................. 76

-          I-II.  világháborús kopjafa............................................................... 76

BALAJT

-          I. világháborús emléktábla.............................................................. 76

-          Rőczei József II. világháborúban eltűnt katona emléktáblája............. 76

-          Kopjafa Ragályi Tamás és a Ragályi család emlékére....................... 76

-          I-II.  világháborús kopjafa............................................................... 79

LÁDBESENYŐ

-          I. világháborús Hősök sírja.............................................................. 79

-          I-II.  világháborús és millecentenáriumi kopjafa............................... 79

LÁDBESENYŐ-Andrástanya

-          Út menti öntöttvas kereszt............................................................... 79

-          Derenk Emlékház........................................................................... 80

-          I-II. világháborús emlékmű............................................................. 81

-          Dombormű Szent II. János Pál pápa emlékére.................................. 81

ABOD

-          A messze távolban élő és elhunyt abodiak emléktáblája.................... 83

-          I-II.  világháborús kopjafa............................................................... 84

SZENDRŐLÁD

-          Nepomuki Szent János szobor......................................................... 84

-          Borsovai-Lengyel Gyula síremléke.................................................. 85

-          I-II. világháborús és millenniumi emlékmű...................................... 87

-          A református egyházban 1840-től Szendrőládon szolgált papok
emléktáblája................................................................................... 87

SZENDRŐ

-          Nepomuki Szent János szobor......................................................... 88

-          Szentháromság szobor.................................................................... 90

-          Az iskolaépítés emléktáblái............................................................. 91

-          Petőfi Sándor mellszobra................................................................ 92

-          I. és II. világháborús emlékmű......................................................... 93

-          A II. világháborúban elhurcolt zsidó áldozatok emlékműve............... 93

-          A II. világháborúban Szendrő és környékén elesett szovjet
katonák emlékhelye........................................................................ 93

-          II. Rákóczi Ferenc mellszobra......................................................... 94

-          B. Kiss János kanonok plébános emléktáblája.................................. 95

-          Emléktábla a római katolikus papok tiszteletére................................ 96

-          Kopjafás térplasztika...................................................................... 98

-          Bányász emlékmű.......................................................................... 99

-          A reformátustemető ravatalozója építésének emléktáblája............... 100

-          Vincze István emléktáblája........................................................... 101

-          Wass Albert domborműve............................................................. 102

-          Dr. Dely László emléktáblája........................................................ 104

 

-          Dr. Hatvani Viktor síremléke........................................................ 105

-          1956-os emlékmű......................................................................... 108

SZUHOGY

-          Somogyi László síremléke............................................................ 109

-          I. világháborús emlékmű............................................................... 111

-          I-II. világháborús és millenniumi emlékmű.................................... 111

-          Szuhogyon született lelkipásztorok emléktáblája............................ 111

-          Emléktábla a szuhogyi római katolikus lelkipásztorok emlékére...... 114

GALVÁCS

-          A harang öntésének emléktáblája................................................... 115

-          I-II. világháborús emléktábla......................................................... 117

-          I-II. világháborús emlékmű........................................................... 117

-          Emléktábla Isten dicsőségére......................................................... 117

-          Szent István domborműve............................................................. 118

-          Millenniumi kopjafa..................................................................... 120

-          A Bódva völgye 56-osok emlékműve............................................. 121

-          Bódvavölgyi Ötvenhatosok Tanösvény ......................................... 126

-          Az „1956-os Forradalom és Szabadságharc vidéki emlékhelye
Galvácson”.................................................................................. 129

-          Hősök, ősök, halottak emlékműve................................................. 131

SZALONNA

-          A református templom felújításának emléktáblája........................... 133

-          I-II. világháborús emlékmű........................................................... 134

-          A 100 éves a Bódva-völgyi vasút emléktáblája............................... 135

-          Kalász László emléktáblája........................................................... 136

MARTONYI

-          Hatházy József I. világháborús hősi halott emlékére készített orgona emléktáblája         138

-          I-II. világháborús emlékmű........................................................... 139

MESZES

-          A református templom építésének emléktáblája.............................. 139

-          A református templom orgonája adományozásának emléktáblája..... 140

-          I. és II. világháborús emléktábla.................................................... 141

-          Millenniumi Emlékpark és Emlékmű............................................. 141

-          Kalász László és a református iskola emlékműve............................ 144

-          A református templom építésének 100. évfordulója és
a Meszesen szolgált lelkipásztorok emléktáblája............................. 146

-          Szent László Emlékpark................................................................ 148

-          Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc kopjafája.................... 150

-          Az aradi vértanúk kopjafája........................................................... 151

-          Szent István kopjafája................................................................... 153

-          Trianon kopjafa............................................................................ 154

-          1956-os emlékkereszt................................................................... 155

-          A második világháború meszesi harcainak emléktáblája.................. 156

-          Meszes környéki és határon túli fejfagyűjtemény............................ 157

-          Wass Albert emléktáblája............................................................. 158

-          Az I-II. világháború meszesi hősi halottainak emléktáblája............. 159

-          A II. világháborúban elhurcolt zsidó áldozatok emlékműve............. 159

RAKACASZEND

-          A református templom régi famennyezete készítésének
felirata......................................................................................... 160

-          A református templom új famennyezete készítésének
emléktáblája................................................................................. 161

-          A református templom felújításának emléktáblája........................... 162

-          I-II. világháborús emlékmű........................................................... 163

RAKACA

-          Hősök tornya az I. és II. világháborúban elesettek emlékére............ 163

-          A Borbála Könyvtár építésének emléktáblája................................. 163

-          Ölében gyermeket tartó ülő anya................................................... 164

VISZLÓ

-          I. világháborús hősi síremlék, a háborúban szerzett sebesülés
vagy betegség által otthonukban elhunytak emlékére...................... 166

-          I. és II. világháborús emléktábla.................................................... 166

-          Idős asszonyfej............................................................................. 166

-          Fedor János címzetes főesperes emlékkeresztje.............................. 167

-          A pápai nuncius látogatásának emlékoszlopa és emléktáblája.......... 168

-          A községben szolgált görögkatolikus parókusok emléktáblája......... 169

-          Gaganetz József püspök emléktáblája............................................ 170

-          Kisfalusi János síremléke.............................................................. 171

DEBRÉTE

-          I-II. világháborús emlékmű........................................................... 172

TORNASZENTJAKAB

-          Nepomuki Szent János-szobor....................................................... 172

-          I-II. világháborús emlékmű........................................................... 173

-          Kopjafák és lélekharang a település 1000 éves fennállására............. 173

SZŐLŐSARDÓ

-          I. világháborús emlékmű............................................................... 174

-          II. világháborús emlékmű.............................................................. 174

TERESZTENYE

-          Emléktábla a református templom első famennyezetének
készítéséről.................................................................................. 175

-          Felirat az új református templom építésének emlékére.................... 176

-          Kompozíció fából......................................................................... 177

ÉGERSZÖG

-          I. és II. világháborús emlékmű....................................................... 178

-          A Szabadság-barlang felfedezésének emléktáblája.......................... 178

-          Történelmi emlékoszlop................................................................ 180

PERKUPA

-          Nepomuki Szent János szobor....................................................... 181

-          I. és II. világháborús emlékmű....................................................... 181

-          A 100 éves Bódva-völgyi vasút emléktáblája................................. 182

-          Kalász László költő síremléke....................................................... 183

-          Millenniumi kopjafa..................................................................... 184

-          Mató Jánosné Stépán Ilona emléktáblája........................................ 185

-          A 2006. évi imaév emlékkeresztje................................................. 186

-          Kalász László költő emléktáblája................................................... 187

-          A II. világháborúban elesett román katonák emlékműve.................. 188

-          A II. világháborúban megsebesült, otthonukban elhunyt
katonák síremléke......................................................................... 189

-          Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékhelye................. 190

-          Csótár Jenő és Banga György emléktáblája.................................... 191

-          A szovjet kényszermunkatáborokba elhurcolt perkupaiak
emléktáblája................................................................................. 192

VARBÓC

-          I-II. világháborús kopjafa.............................................................. 194

-          Trianon emlékoszlop.................................................................... 194

-          A Borház-tetői kereszt.................................................................. 195

SZÖGLIGET

-          Emléktábla a Miskolci Pedagógus S. C. természetjáró
szakosztálya fennállásának 25. évfordulójára.................................. 196

-          Millecentenáriumi kopjafa............................................................ 197

-          I-II. világháborús emlékmű........................................................... 197

-          A zene nem ismer határokat emléktábla......................................... 198

-          Szádvár kőből épített makettje....................................................... 198

-          Barlangászok emléktáblája............................................................ 200

-          Patócsy Zsófia szobra................................................................... 201

Szögliget–DERENK

-          Emlékkereszt az áttelepített Derenk község római katolikus
templomának emlékére................................................................. 203

-          A derenki templom emlékére készült kápolna................................. 204

-          A derenki temetőben nyugvó lengyelek emléktáblája...................... 205

-          Emlékobeliszk Derenk lakóinak emlékére...................................... 206

-          A Derenki Lengyelség Emlékhelye................................................ 207

SZIN

-          A II. világháború során a községben elesett szovjet katonák
emlékműve (Szovjet Hősi Emlékmű)............................................. 209

-          II. világháborús emléktábla .......................................................... 209

-          Emléktábla a magyar hazáért meghaltaknak................................... 209

-          A holokauszt áldozatainak emléktáblája......................................... 209

SZINPETRI

-          I-II. világháborús emléktábla......................................................... 209

-          Foltos szalamandra kőből kirakva.................................................. 209

TORNAKÁPOLNA

-          A református templom építésének emléktáblája.............................. 210

BÓDVARÁKÓ

-          A római katolikus templom építésének emléktáblája....................... 212

-          I-II. világháborús emlékmű........................................................... 213

-          Gróf Keglevich István síremléke................................................... 213

-          Millenniumi emlékmű.................................................................. 214

BÓDVASZILAS

-          Nepomuki Szent János szobor....................................................... 215

-          A református templom építésének emléktáblája.............................. 216

-          I-II. világháborús emlékmű........................................................... 217

-          Mons. dr. Vanyó László emléktáblája............................................ 217

-          Trianoni emlékmű........................................................................ 219

-          Az Alsó-hegyi barlangkutatás kezdetének 100. és a Meteor-barlang
felfedezésének 50. évfordulója emlékköve..................................... 220

-          Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc kopjafája.................... 222

-          Málenkij robotra elhurcoltak emlékműve....................................... 223

KOMJÁTI

-          A Fáy-család sírkertje................................................................... 224

-          I. világháborús útszéli kereszt (Nehoda kereszt)............................. 225

-          I-II. világháborús emlékmű........................................................... 226

-          Millenniumi emlékmű.................................................................. 226

-          Dr. Vanyó László mellszobra........................................................ 227

BÓDVALENKE

-          Felszabadulási Emlékkönyvtár domborműve.................................. 228

-          I-II. világháborús és millenniumi emlékmű.................................... 230

-          Freskók a lakóházakon.................................................................. 230

TORNASZENTANDRÁS

-          Dr. Kalász Elek Mihály síremléke................................................. 233

-          A római katolikus templom felújításának emléktáblája.................... 234

-          Béres Gábor plébános síremléke ................................................... 235

-          Millenniumi Emlékpark................................................................ 237

-          I-II. világháborús emlékmű........................................................... 237

-          Millenniumi emléktábla................................................................ 237

TORNABARAKONY

-          I. világháborús Hősök sírja............................................................ 238

-          I-II. világháborús emlékmű........................................................... 238

TORNANÁDASKA

-          I-II. világháborús emlékmű........................................................... 239

-          100 éves a Bódva-völgyi vasút emléktábla..................................... 239

-          Millenniumi emlékpark................................................................. 240

HIDVÉGARDÓ

-          Szentháromság szobor.................................................................. 240

-          A Gedeon-család sírboltja............................................................. 242

-          A Gedeon család kriptája.............................................................. 242

-          Soltész család kriptája................................................................... 243

-          Millenniumi tér és az I. és II. világháború áldozatainak
emlékműve.................................................................................. 244

-          Nepomuki Szent János szobor....................................................... 244

-          Millenniumi tér............................................................................ 245

-          EU csatlakozási emlékmű............................................................. 246

-          Mester Károly plébános síremléke................................................. 247

-          Trianon emlékmű......................................................................... 249

-          Vitéz Tibay János emléktáblája..................................................... 251

-          A História-völgy kapuja................................................................ 252

BECSKEHÁZA

-          I-II. világháborús emléktábla......................................................... 253

 

Kazincbarcikai járás

 

MÚCSONY

-          I. világháborús emléktábla............................................................ 253

-          Könyvtárba siető munkáslány........................................................ 253

-          Hunyadi János mellszobra............................................................. 255

-          F-6-os vágathajtó gép................................................................... 256

-          II. világháborús emléktábla........................................................... 257

-          Kalász László emléktáblája........................................................... 257

-          Bányász emlékmű ....................................................................... 258

-          Hibbey-Hosztják Albert emléktáblája............................................ 260

-          XVI. Benedek pápa beiktatásának emlékkeresztje.......................... 261

-          Szent István király mellszobra....................................................... 263

-          Zászlópark................................................................................... 265

-          Petőfi Sándor mellszobra.............................................................. 266

SZUHAKÁLLÓ

-          Az 1952-es bányabeli vízbetörés emléktáblája................................ 267

-          I-II. világháborús emlékmű........................................................... 268

-          Az 1952-es bányabeli vízbetörés emlékműve................................. 268

-          A község 700 éves fennállásának emlékoszlopa.............................. 270

KURITYÁN

-          I. világháborús emléktábla............................................................ 271

-          II. világháborús emlékmű.............................................................. 271

-          „Nemzetünk Hősei” emlékmű....................................................... 271

RUDOLFTELEP

-          Bányászok kopjafája..................................................................... 272

-          Mikoviny Sámuel mellszobra........................................................ 274

-          Bányász-emlékmű (Székely kapu)................................................. 275

-          Millenniumi emlékpark (és a II. világháború áldozatai)................... 278

-          Az ökumenikus templom építésének emléktáblája.......................... 278

-          Bányabalesetben elhunytak emléktáblája....................................... 279

-          Bányász szobor és csille................................................................ 280

-          Bányász emlékfal......................................................................... 281

-          Kopjafa a vállalat és az üzemek emlékére...................................... 282

IZSÓFALVA

-          I. és II. világháborús emlékmű....................................................... 283

-          Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc centenáriumi
emléktáblája................................................................................. 283

-          Izsó Miklós mellszobra................................................................. 284

-          Izsó Miklós emléktáblája.............................................................. 287

-          Izsó Miklós mellszobra................................................................. 288

-          II. világháborús emléksírhely........................................................ 288

-          Egressy Gábor mellszobra............................................................. 289

-          II. világháborús emléktábla........................................................... 291

-          A mentőállomás emléktáblája........................................................ 291

ORMOSBÁNYA

-          Bányászok kopjafája..................................................................... 292

-          Szent Borbála szobor.................................................................... 293

-          Az I-II. világháború áldozatainak és a bányabalesetben
elhunnytak emlékműve................................................................. 295

-          „Akikért a harangjáték szól” emléktáblák....................................... 295

-          Cserkész és úttörő történeti emlékszoba......................................... 296

-          Cseh Olga emléktanterem............................................................. 297

-          A Szűzanya emlékhelye................................................................ 298

-          Id. Kovács József emlékszoba....................................................... 299

-          Hibbey-Hosztják Albert emléktáblája............................................ 300

-          Viszoczky Sándor Bányász Emlékház............................................ 300

-          Id. Viszoczky György és Viszoczky Sándor emléktáblája................ 302

RUDABÁNYA

-          Perényi István sírköve................................................................... 303

-          Saurer Erhard sírköve................................................................... 304

-          A református templom újrafedésének emléke................................. 306

-          A református templom újjáépítésének emléktáblája........................ 307

-          Rimaszombati Vitéz Katalin sírfelirata........................................... 308

-          A református templom új festett famennyezete készítésének
emléktáblája................................................................................. 310

-          I. világháborús emlékmű............................................................... 311

-          Gróf Gvadányi József mellszobra.................................................. 311

-          A helyi Hangya szövetkezet első 25 évének emléktáblája................ 314

-          Az evangélikus templom építésének emléktáblája........................... 315

-          Rudabánya középkori pecsétje betonból......................................... 316

-          Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc centenáriumi
emlékműve.................................................................................. 318

-          Bányászok dombormű.................................................................. 319

-          Ülő leány szobra........................................................................... 320

-          A Bányászattörténeti Múzeum földalatti bemutatóhelye
építésének emléktáblája................................................................ 321

-          A fasizmus elleni harcban elesettek emléktáblája............................ 322

-          Rudabánya középkori pecsétje gránitból........................................ 323

-          Vasérc-geóda (goethit).................................................................. 324

-          Kossuth Lajos mellszobra............................................................. 325

-          Mikoviny Sámuel emlékműve....................................................... 328

-          Az 1965. évi bányabalesetben elhunytak emléktáblája.................... 329

-          Gróf Gvadányi József emléktáblája................................................ 330

-          A református templom felújításának emléktáblája........................... 331

-          Turul-szobor................................................................................ 332

-          Afrikai bányászcsalád faoszlopa.................................................... 333

-          A nagyüzemi vasércbányászat centenáriumi emlékműve................. 334

-          A bányamunka áldozatainak emlékműve........................................ 335

-          II. világháborús és 1956-os emléktábla.......................................... 336

-          II. világháború és az 1956-os forradalom áldozatainak
emléktáblája................................................................................. 336

-          A Földvári Aladár kiállítóterem építésének emléktáblája................. 336

-          Bányász-emlékmű........................................................................ 337

-          Bányabalesetben elhunytak kopjafája............................................. 339

-          Szent István király emléktáblája.................................................... 341

-          A református templom felújításának emléktáblája........................... 342

-          Dr. Görgő Tibor síremléke............................................................ 342

-          Kállai Géza síremléke................................................................... 344

-          A református egyházközség kopjafája............................................ 346

-          A református egyházközségnél szolgált lelkészek emléktáblája....... 347

-          Trianon kopjafa............................................................................ 348

-          Európai Unió Emlékpark............................................................... 349

-          Emlékoszlop a „bányász hősök” emlékére...................................... 351

-          Emléktábla az elhunyt bányászok emlékére.................................... 353

-          A Szovjetunió kényszermunkatáboraiba elhurcoltak
emléktáblája................................................................................. 354

-          A Szovjetunió kényszermunkatáboraiba elhurcoltak
emléktáblája................................................................................. 354

-          Rudapithecus Látogatóközpont...................................................... 356

FELSŐTELEKES

-          I. és II. világháborús emlékmű (Millenniumi emlékmű).................. 358

-          Telekes Béla emléktáblája............................................................. 358

-          Bányász-emlékmű........................................................................ 360

ALSÓTELEKES

-          II. világháborús emlékmű.............................................................. 361

 

 

Putnoki járás

 

FELSŐNYÁRÁD

-          I. és II. világháborús emlékmű....................................................... 361

-          Millenniumi emlékoszlop.............................................................. 361

-          Trianoni emlékhársfa és emléktábla............................................... 362

-          Nyárády András domborműve....................................................... 363

-          Bányász emlékmű........................................................................ 364

JÁKFALVA

-          I-II. világháborús emlékmű........................................................... 366

DÖVÉNY

-          I. világháborús emlékmű............................................................... 366

-          Millenniumi emlékpark, I. és II. világháborús emléktábla................ 366

-          A református templom festett famennyezete átfestésének
emléktáblája................................................................................. 366

FELSŐKELECSÉNY

-          I. világháborús emléktábla............................................................ 367

-          II. világháborús emléktábla........................................................... 367

-          Millenniumi emlékmű.................................................................. 367

ZUBOGY

-          A református templom festett famennyezete készítésének
emléktáblája................................................................................. 368

-          A református templom festett berendezése készítésének
emléktáblája................................................................................. 369

-          I. és II. világháborús emlékmű....................................................... 370

-          Szalóczy Mihály református prédikátor emléktáblája...................... 370

-          Felszabadulási emlékmű............................................................... 372

-          A református templom helyreállításának emléktáblája..................... 372

RAGÁLY

-          A kiscsoltói Ragályi család nyughelye........................................... 374

-          I. világháborús emlékmű............................................................... 375

-          II. világháborús emléktábla........................................................... 375

-          Millenniumi emlékoszlop.............................................................. 375

-          Balassi Bálint domborműve.......................................................... 376

-          Balassi Bálint mellszobra.............................................................. 378

IMOLA

-          I. és II. világháborús emlékmű....................................................... 380

-          Dr. Páter Balázs emléktáblája........................................................ 380

-          Emlékoszlop az 1848-49-es és az 1956-os forradalom és
szabadságharc tiszteletére............................................................. 381

KÁNÓ

-          I-II. világháborús emlékmű........................................................... 382

TRIZS

-          A református templom építésének emléktáblája.............................. 382

-          Az I. világháború trizsi áldozatainak emléktáblája.......................... 384

-          I-II. világháborús emlékmű........................................................... 384

-          Millenniumi és hősök emlékműve................................................. 385

AGGTELEK

-          Nádor-oszlop............................................................................... 385

-          Ferdinánd-oszlop.......................................................................... 387

-          Almássy-emlék............................................................................ 389

-          Reviczky-oszlop........................................................................... 391

-          A magyar orvosok és természetvizsgálók látogatásának
emléktáblája................................................................................. 392

-          A Baradla-barlang Vörös-tói új bejáratának emléktáblája................ 394

-          Petőfi Sándor emléktáblája............................................................ 397

-          Baksay Dániel síremléke............................................................... 400

-          I. világháborús emléktábla............................................................ 402

-          A Baradla-barlang kecsői ággal (Domica) való összeköttetése
felfedezésének emléktáblája.......................................................... 402

-          Emléktábla az 1848-49-es forradalom és szabadságharc
centenáriuma emlékére................................................................. 404

-          A holokauszt áldozatainak emlékköve........................................... 404

-          A 14. Nemzetközi Vasutas Eszperantó Kongresszus
emléktáblája................................................................................. 406

-          Anyaság szobor............................................................................ 407

-          Petőfi Sándor domborműve........................................................... 408

-          Dr. Dudich Endre emléktáblája...................................................... 409

-          Vass Imre emléktáblája................................................................. 411

-          II. világháborús emléktábla........................................................... 413

-          A református templom harangtornyának emléktáblája..................... 413

-          Kossuth Lajos emléktáblája........................................................... 414

-          Fejfamúzeum............................................................................... 416

-          A Baradla-barlang folytatásának felfedezése a Vaskaputól.............. 417

-          Kopjafa a település első okleveles említésének 700. évfordulója
alkalmából................................................................................... 419

-          A Világörökség diploma átadásának emléktáblája.......................... 420

-          Világörökség emléktáblák............................................................. 421

-          A Magyarországi Kárpát Egyesület tevékenységének
emléktáblája................................................................................. 422

-          Millenniumi Emlékpark és kopjafa................................................ 423

-          Antal István Bertalan emléktáblája................................................ 424

-          Kopjafa dr. Jakucs László emlékére............................................... 426

-          Kopjafa Vass Imre emlékére......................................................... 428

-          Kopjafa dr. Dudich Endre emlékére............................................... 430

-          Kopjafa Szegő Rafael 1848-as honvédmártír emlékére.................... 431

-          Kopjafa az 1848-49-es magyar szabadságharc emlékére.................. 432

-          Kopjafa a 13 aradi vértanú emlékére.............................................. 433

-          Kopjafa Gömör vármegye emlékére............................................... 434

-          Robert Townson emléktáblája....................................................... 436

-          Az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékműve..................... 437

-          A községet elpusztító tűzvész 150. évfordulója emléktáblája........... 438

-          Az „Év vidéke 2010/2011” tábla................................................... 440

-          Kopjafa Raisz Keresztély emlékére............................................... 441

-          Jubileumi emlékoszlop................................................................. 443

-          Az I. és II. világháború aggteleki áldozatainak emlékműve............. 443

-          Az egykori Vendégfogadó emléktablója......................................... 445

JÓSVAFŐ

-          I. és II. világháborús emlékmű....................................................... 447

-          Papp Ferenc professzor emléktáblája............................................. 447

-          Kaffka Péter emléktáblája............................................................. 449

-          Kopjafa az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékére........ 452

-          Kopjafa az 1956-os forradalom emlékére....................................... 453

-          A Kossuth-barlang feltárásának emléktáblája................................. 455

-          A jósvafői zsidó temetőben nyugvók emlékkapuja ......................... 456

-          Faragott sírjelek a jósvafői temetőből............................................. 457

-          Millecentenáriumi kopjafa............................................................ 458

-          Jósvafő Jövője Jósvafő Múltja emlékkő......................................... 459

-          Millenniumi emlékpark és kopjafa................................................. 460

-          Fejfás emlékpark.......................................................................... 461

-          Szőke Béla emlékoszlopa.............................................................. 461

-          A református templom kertjében állt hársfa emlékkopjafája............ 463

-          Szobor-park................................................................................. 465

-          Kopjafa a Jósvafői Tájház 10. évfordulójára................................... 465

-          Építőipari Nívódíj táblája.............................................................. 466

-          A magyar-szlovák határ megnyitásának emléke.............................. 468

-          A kutatóállomás 50. évfordulójának emléktáblája........................... 470

-          Kessler Hubert Emlékház és dombormű......................................... 471

-          Az 1848-49-es szabadságharc jósvafői rajtaütésének
emlékműve.................................................................................. 473

-          Maucha László emléktáblája......................................................... 474

-          Szablyár Péter sírhelye.................................................................. 476

-          Kopjafa Szablyár Péter és a Tájház fennállásának 20. évfordulója
emlékére...................................................................................... 478

-          Szablyár Péter emléktáblája.......................................................... 479

-          Szablyár-kút................................................................................. 481

 

Az Edelényi járás térképe 1983-ban ........................................................ 483