Tartalom

  Előszó

3

  Jakab László 5
  A borzalmas háborús évek 6
  Egy magyar honvéd verses krónikája a Don-menti harcvonal életéről (1942. július 19. – 1943. január 8.) (Részlet) 9
  Szemere (Koscs) Gyula 25
  Fényképek a II. világháborúból (Válogatás) 27
  Molnár István : A II. világháborúról 44
  Senánszky József 58
  A II. világháború viharában (Részletek) 59
  Dr. Pécsi Bertalan

74

  A Bergmann cirkusz. 1944–1945 (Részlet) 75
  Szász Lajos : Emlékeim a háború utolsó esztendejéből Napló Melyet megkezdtem 1944. évi október 24-én, Miskolcon (Részlet) 94
  Rescsánszki Ernő visszaemlékezése 115
  Veres K. Ferenc 123
  Életem regénye (Részletek) 124
  Forgács Bálint : Háborús katonai emlékek (Részletek) 146
  Markovics János : Részletek önéletrajzi írásából 151
  Kisfalusi (Kondás) János 183
  Ne félj, veled vagyok! (Részlet) 184
  Történelem egy katonaláda fiókján 197
  Eperjesi László : Eperjesi László hősi halott temetése 201
  Szórvány fényképek 209
  Az összeállításban előforduló helynevek 216