Az Edelényi Füzetek
helytörténeti kiadványsorozat

1987 májusában a frissen várossá lett Edelény bemutatkozott Budapes­ten a Borsodiak Baráti Köre felkérésére. A kulturális műsor és kiállítás mellett, a műsort követő vacsora és bál előtt, ajándékcsomagot osztottak ki a város vezetői a jelenlevőknek, mely többek között tartalmazta a Slezsák Imre és Slezsák Zsolt szerkesztette, EDELÉNY ÉS KÖRNYÉKE című könyvet is.

A könyvet a Városi Könyvtár adta ki a Városi Tanács támogatásával. A kiadásért felelős könyvtárigazgató, Slezsák Imre az Edelényi Füzetek sorozatcímmel és 1-es számmal látta el a kiadványt. Az elsősorban helytörténeti munkákat felvonultató sorozat - Slezsák Imre nyugdíjba vonulása (1992) után is - folytatódott Laki-Lukács László igazgatósága alatt, s ezt nem akadályozta meg az intézményösszevonás (1994) sem.

A Városi Rendezvények Háza és Könyvtár névre keresztelt intézmény újabb kiadványokkal gazdagította a sorozatot. 1999-ben Hadobás Pál személyében új igazgató került az intézmény élére, mely 2000-ben a Művelődési Központ, Könyvtár és Múzeum nevet vette fel a képviselő-testület döntése alapján. A sorozat kiadása nem szakadt meg, újabb szép kiadványok hirdetik az intézmény sikeres helytörténeti és irodalmi tevékenységét.

A sorozat mellett megjelentek az intézmény gondozásában, szerkesztésében sorozaton kívüli könyvek is, ezzel is segítve a helytörténet iránt érdeklődők jobb eligazodását a környékünkön.

Az Edelényi Füzetek sorozatban megjelent kiadványok:

1. EDELÉNY ÉS KÖRNYÉKE / Szerk.: Slezsák Imre és Slezsák Zsolt. Városi Könyvtár, 1987. 110 p. 1000 pld.
A Slezsák Imre által összegyűjtött anyag a járások megszűnése után (1984) Edelény városkörnyék területén maradt települések rövid történetét írja le, bemutatja a lakosság létszámának alakulását a 19. század közepétől a könyv születésének időszakáig. Az ekkor még létező társközségi településrendszer is jól nyomon követhető. Az 1986-ban újra városi rangot nyert Edelény ebben a közigazgatási rendszerben már nem töltött be jelentős szerepet.

2. „KIÖNTÖTT A BÓDVA VIZE MESSZIRE…” Edelény környéki népdalok / Béres János, ill.: Mezey István, szerk.: Slezsák Imre. Városi Könyvtár, 1988. 189 p. 1000 pld.
A Debreceni Ruhagyár Edelényi Gyára dolgozóinak anyagi támogatásával jelent meg.
Az edelényi gimnázium nyugalmazott tanára, aki a helyi népdalkört több mint tíz éven keresztül vezette, számos népdalt gyűjtött össze edelényi és Bódva-völgyi dalostársaktól, énekeket szerető emberektől, és ezt a gyűjtését adta közre az edelényi Városi Könyvtár Mezey István kazincbarcikai grafikusművész illusztrációival színesítve.

3. EDELÉNY (Monográfia) Az elemi népiskola „Beszéd értelem gyakorlat” földrajzi részének edelényi anyagához / Írta: vitéz nemes Kis Benedek János, Joó Vencel rk. tanító gyűjteményének kibővítésével. szerk.: Slezsák Imre. Városi Könyvtár, 1990. 16 p. 600 pld.Az 1930-as füzet hasonmás kiadása.
Az 1930-ban először kiadott kis füzetből már keveset lehetett fellelni az 1980-as években és egyre többen keresték, különösen az 1973-ban megjelent vaskos, Edelény múltjából című könyv után. Ezért gondolhatott Slezsák Imre könyvtárigazgató a füzetke hasonmás megjelentetésére.

4. KEMÉNY ÚTON / Demjén István (Versek), Feledy Gyula rajzaival. szerk.: Slezsák Imre. Városi Könyvtár, 1992. 70 p. 1000 pld.
Az egykor Martonyiban és Edelényben tanító dr. Demjén István sokirányú művészi munkájával volt jelen Edelény és vonzáskörzete kulturális életében. A festészettel, helytörténettel és versírással is foglalkozó pedagógus első verseskötete a Kemény úton című könyv. A kötetet Feledy Gyula Kossuth-díjas grafikusművész illusztrálta.
A szerző a szendrői Közművelődési Központ igazgatójaként ment nyugdíjba. Jelenleg Cserépfalun él.

5. KALÁSZ LÁSZLÓ: Pályatársak Kalász Lászlóról: Bibliográfia / Szerk., összeáll.: Kéthely Anna és Lukács László. Városi Könyvtár, 1993. 52 p. Készült a költő 60. születésnapjára.
Támogatók: II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár, Miskolc; „Alkotmány” Mezőgazdasági Szövetkezet, Edelény; Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Moziüzemi Vállalat, Miskolc; Bábolna Szendrői Gazdaság Kft.; Bódvaszilas és Vidéke ÁFÉSZ; Bódva völgye Mezőgazdasági Szövetkezet, Bódvaszilas; Edelény és Vidéke ÁFÉSZ; Független Kisgazdapárt Megyei Szervezete, Miskolc; Magyar Írók Szövetsége Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Csoportja, Miskolc; Mezőgazdasági Szövetkezet, Perkupa; MDF Edelény Városi Szervezete; Magyar Szocialista Párt Koordinációs Tanács, Edelény; OTP és Kereskedelmi Bank Rt., Edelény; Önkormányzati Képviselő-testület Polgármesteri Hivatala, Perkupa; Szabad Föld Mezőgazdasági és Szolgáltató Szövetkezet, Szendrő; Szabad Demokraták Szövetsége Edelény Városi Szervezete; Szendrő és Vidéke ÁFÉSZ; Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, Edelény.
A Bódva völgye jeles költőjének, Kalász Lászlónak a 60. születésnapja alkalmából, az edelényi Városi Könyvtárban rendezett ünnepségre jelent meg a költőről szóló írások bibliográfiáját és néhány pályatárs róla szóló írását tartalmazó könyv. A József Attila-díjas költő Perkupán született, Szalonnán tanított és könyvtároskodott nyugdíjazásáig.

6. HOLDFÉNYBEN / Fecske Csaba (Versek). Illusztrálta: Sóvári Oszkár grafikusművész, szerk.: Slezsák Imre. Városi Könyvtár, 1992. 70 p. 1000 pld.
A kötet a Szögligeten született, Miskolcon élő költő, saját szóhasználatával „tájverseit”, jobban mondva azokból egy válogatást tartalmaz. Sóvári Oszkár, az Edelényből elszármazott grafikusművész illusztrálta a kötetet.

7. EDELÉNY, A HOLTIG HŰ SZERETŐ. Igaz história három énekben / Írta: Reviczky Gyula. Három szép képpel, rajzolta: Feszty Árpád. Budapest. Kiadja a Révai Testvérek Könyvkereskedése. A hasonmás kiadás az Országos Széchényi Könyvtár 17.825/9a leltári számú példánya alapján készült. Városi Könyvtár, 1993. 23 p. 1000 pld. Szerkesztette és az utószót írta: Laki-Lukács László
Reviczky Gyula „igaz históriájának” reprintje a Révai Testvérek által évszám nélkül megjelentetett munka alapján készült. A fiatalon elhunyt költő kassai újságíróskodása alkalmával járhatott Edelény­ben, s talán ekkor hallhatta a város néveredetének mondáját, melyet ebben a művében dolgozott fel.

8. ÚJ JERUZSÁLEM FELÉ / Gyülvészi István. Szerk.: Laki-Lukács László. Városi Könyvtár, 1993. 21 p. 500 pld.
A Városi Könyvtár Hazatérők sorozata egyik rendezvényét az egykori edelényi református lelkész, Gyülvészi István emlékének szentelték a szervezők. Erre az alkalomra jelent meg ez a karcsú kis füzet, mely az 1929-es, az edelényi és a finkei gyülekezet előtt elmondott beköszönő beszédet és Gyülvészi István életútját tartalmazza.

9. DR. GYÁRFÁS ÁGNES: Bibliográfia / Összeáll.: Eszenyi Miklós, szerk.: Laki-Lukács László. Városi Rendezvények Háza és Könyvtár, 1995. 35 p. 150 pld.
Dr. Gyárfás Ágnes edelényi: bár Miskolcon él, a Deák F. utcai egykori szülői ház még ma is a tulajdona. A munkáit bemutató bibliográfia sokoldalú munkásságáról tesz tanúbizonyságot. Létrehozója a Miskolci Bölcsész Egyesületnek, mely több mint tíz éve oktatja az ifjúságot.

10. A CSÁSZTAI LÓNYAYAK: Szemelvénygyűjtemény / Összeáll., szerk.: Laki-Lukács László, 1995. 31 p.
A szemelvénygyűjtemény a ma Edelényhez tartozó, egykori Császta nevű település 19. századi birtokosát, Lónyay Lászlót és családját mutatja be korábban megjelent írások segítségével. A szemelvény összeállítója, Laki-Lukács László kiváló ismerője Edelény és vonzáskörzete nevezetes családjainak.

11. EMLÉKKÉPEK: Edelényiek a második világháborúról / Összeáll., szerk.: Hadobás Pál. Városi Rendezvények Háza és Könyvtár, 1995. 119 p.
A könyvben frontot járt katonák, „málenkíj robot”-ra elhurcolt emberek vallanak több évtizedes kényszerű hallgatás után életük második világháborús és azt követő szakaszáról, mely tele volt megpróbáltatásokkal.
Vall a piarista pap, a szabadcsapatba besorozott levente és a megszálló csapatok katonai hivatalnoka. A könyv emléket állít azon edelényieknek, akik meghaltak e vészterhes időkben és azoknak, akik átszenvedték a háború és a táborok borzalmait, bizakodva egy emberibb jövőben.

12. DR. VARGA GÁBOR: Bibliográfia / Összeáll., szerk.: Laki-Lukács László. Városi Rendezvények Háza és Könyvtár, 1995. 30 p.
A laki születésű főiskolai tanár, több óvodapedagógiai főiskolai tankönyv szerzője, dr. Varga Gábor munkásságát mutatja be a bibliográfia. A kis füzet dr. Varga Gábor harminc éves tanári pályája évfordulója alkalmából készült.

13. BORSODNAK HÍRNEVES KÖVETE: RAGÁLYI TAMÁS / Összeáll., szerk.: Laki-Lukács László. Városi Rendezvények Háza és Könyvtár, 1995. 67 p.
Az egykor borsodi (Borsod községet 1950-ben Edelényhez csatolták) birtokos Ragályi Tamás a reformkori országgyűlések Borsod megyei követeként vált ismertté a 19. századi országos politikában. A három fejezetből álló könyv első részében Nyilas Ilona 1934-es bölcsészdoktori dolgozatát tartalmazza Ragályi Tamásról, majd dr. Szegőfi Anna Borsod megye képviselete a reformországgyűléseken című írása következik, végül Lukács László, a kötet összeállítója és szerkesztője mutatja be a Ragályi családot és annak nevezetes tagjait.
Ragályi Tamás nővérét Kazinczy Ferenc vette nőül, s a balajti lakodalmon maga a nagy nyelvújító is jelen volt.

14. FEJEZETEK AZ EDELÉNYI ISKOLÁK TÖRTÉNETÉBŐL / Összeáll., szerk.: Hadobás Pál. Városi Rendezvények Háza és Könyvtár, 1996. 119 p.
A könyv Edelény Város Önkormányzata támogatásával készült a honfoglalás millecentenáriumi rendezvényei alkalmából.
A magyar oktatás 1000. évfordulója tiszteletére jelent meg a könyv, mely egy egyetemes és magyar neveléstörténeti bevezető után az edelényi oktatást, annak intézményeit mutatja be a kezdetektől.
Természetesen nemcsak az egykori Edelényről, hanem a ma már hozzá tartozó Borsodról és Finkéről, valamint az elnéptelenedett és elpusztult Császtáról, azok iskoláiról is számot ad a könyv.

15. TALENTUMOM MEGŐRIZTEM, GYARAPÍTOTTAM…: Három neves szuhogyi / Összeáll., szerk.: Laki-Lukács László. Városi Rendezvények Háza és Könyvtár, 1996. 92 p. 300 pld.
A könyv megjelenését anyagilag támogatták: Martinkó Eszter, Budapest; Martinkó András Közművelődési Egyesület, Szuhogy; Szuhogy Község Önkormányzata.
Három különböző, de egyaránt példaadó életutat bejárt szuhogyiról szól a könyv. Martinkó András irodalomtörténész; Takács János jezsuita szerzetes, aki Kínában volt misszionárius lelkész és a csak névrokon Takács József római katolikus plébános, teológiai professzor, egyházi író életútját mutatja be, írásaikból és leveleikből készült válogatás formájában a könyv.

16. CSENKESZFAI POÓTS ANDRÁS ÉLETE ÉS KÖLTÉSZETE / Szerk.: Hadobás Pál. Városi Rendezvények Háza és Könyvtár, 1997. 135 p.
A Weöres Sándor és Kovács Sándor Iván Poóts Andrásról szóló tanulmányát és a költő munkáiból válogatott verseket és egy prózai írását tartalmazó könyv időutazásra hívja az olvasót a 18. század második felébe. A nem éppen mintaszerű életet élő költő világába nyerhetünk bepillantást munkáin keresztül.A szövegeket ellenőrizte és jegyzetekkel ellátta: Koncz Attila.

17. KÖLTŐ A BÓDVA-VÖLGYBEN / Cs. Varga István, rajz: Mezey István. Városi Rendezvények Háza és Könyvtár, 1998. 137 p. 300 pld.
Készült Kalász László születésének 65. évfordulójára.
A könyv megjelentését támogatták. ÁFÉSZ, Szendrő; Általános Iskola és Speciális Diákotthon, Tornanádaska; Bartók Béla Szövetkezet, Borsodszirák; Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat; Izsó Miklós Gimnázium és Szakképző Iskola, Edelény; Kardos Sándor, Edelény; Kardos Sándorné Galambos Mária, Edelény; Ongaromann Kft., Felsőzsolca; Tornatej Kft., Hidvégardó; Önkormányzatok: Abod, Bódvaszilas, Borsodszirák, Edelény, Hidvégardó, Izsófalva, Jósvafő, Kurityán, Lak, Martonyi, Meszes, Perkupa, Szalonna, Szendrő, Szendrőlád, Szin, Szögliget.
Kalász László (1933-1999) költő 65. születésnapjára jelent meg az Edelényhez is kötődő dr. Cs. Varga István irodalomtörténész munkája, mely bemutatja a költő szülőfaluját, Perkupát, a falut, ahová munkája kötötte, Szalonnát, majd rövid pályarajz után versválogatást közöl az addig megjelent köteteiből.

18. 1848-1849 EMLÉKEI EDELÉNYBEN ÉS KÖRNYÉKÉN / Szerk.: Hadobás Pál, gyűjtötte: Laki-Lukács László, rajzok: Korkos Jenő Zoltán. Városi Rendezvények Háza és Könyvtár, 1998. 97 p.
A könyv megjelenését az edelényi Oktatási Ellátási Körzet támogatta.
Az 1848-49-es szabadságharc 150. évfordulója tiszteletére megjelent összeállítás Laki-Lukács László és Hadobás Pál gyűjtése nyomán jött létre. Az edelényi és a vonzáskörzetéhez kötődő 1848-49-es emlékeket tartalmazó könyv sok érdekességet tartalmaz a szülőföld történelme iránt érdeklődők számára.

19. TÖRŐDÉSBEN: Sorsok, művek, históriák / M. Takács Lajos. Városi Rendezvények Háza és Könyvtár, 1999. 136 p. ill. 300 pld.
Megjelent a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Önkormányzat Mecénás Alapja támogatásával.
Az Edelényben élő szerző kiváló ismerője a kárpátaljai magyar irodalomnak. A könyv válogatást tartalmaz a témában 1990 és 1999 között megjelent írásaiból, valamint a hazai irodalomról, írókról szóló cikkeiből.

20. BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE KISMÚZEUMAI / Szerk.: Hadobás Pál. Művelődési Központ, Könyvtár és Múzeum, 2000. 56 p. ill.
Az edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Múzeum a 2000-ben megrendezett Borsod-Abaúj-Zemplén megyei kis múzeumok találkozójára jelentette meg ezt a füzetet, mely keresztmetszetét adja a megyében működő kis múzeumoknak, magán- és önkormányzati gyűjteményeknek.

21. ORMOSBÁNYA: EPIZÓDOK EGY BÁNYATELEP MÚLTJÁ­BÓL / Írta és szerkesztette: Hadobás Pál. Művelődési Központ, Könyvtár és Múzeum, 2000. 79 p. ill.
A könyv a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma támogatásával készült.
A szerző régi adósságát törleszti, amikor szülőhelye történetét összeállítja a kötetben az ormosbányai önkormányzat felkérésére a helyi millenniumi ünnepségre. A komoly kulturális múlttal is rendelkező bányatelep mindig élenjárt a termelésben, és az üzem sokat áldozott a sportra is.

22. MEGSZÁLLNI VALAHOL / Ormos Gyula (Versek), ill.: Mezey István, szerk.: Fecske Csaba. A Művelődési Központ, Könyvtár és Múzeum, valamint a rudabányai Érc- és Ásványbányászati Múzeum közös kiadása, 2000. 65 p. ill.
A könyv a Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány „Unger Mátyás Emlékére” Szakalapítvány támogatásával készült.
A tragikus sorsú költő Papp (Ormos) Gyula posztumusz kötetét a két intézmény az irodalom iránti elkötelezettsége okán jelentette meg. Különösen fontos ez azért, mert környékünk nem bővelkedik jeles irodalmárokban, és úgy gondoljuk, hogy azoknak, akik művelői vagy művelői voltak, nagyobb odafigyeléssel kell ápolnunk munkásságát.

23. EDELÉNY VÁROSKÖRNYÉK VÁLOGATOTT HONISMERETI BIBLIOGRÁFIÁJA / Összeáll., szerk.: Hadobás Pál, ill.: Fazekas Péter. Művelődési Központ, Könyvtár és Múzeum, 2000. 80 p. ill.
A Pro Renovanda Cultura Hurgariae Alapítvány „Unger Mátyás Emlékére” Szakalapítvány támogatásával jelent meg a bibliográfia, mely 1021 tételt tartalmaz Edelény és vonzáskörzete településeiről.
A válogatás kitér a történelmi, művelődéstörténeti, néprajzi, régészeti stb. emlékek irodalmára is.

24. A HODOSSYAK: Egy edelényi kovácsdinasztia történetéből / Összeáll., szerk.: Laki-Lukács László. Művelődési Központ, Könyvtár és Múzeum, 2001. 108 p. ill.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közgyűlésének Mecénás Alapja támogatásával készült.
A jól ismert kovácsdinasztia utolsó tagjának, Hodossy Gyula, a népművészet mestere cím birtokosának 75. születésnapjára készült a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Mecénás Alapja által is támogatott könyv. Főként dr. Bodgal Ferenc (1932-1972), a fiatalon elhunyt néprajzkutató írásaira épül a sok érdekességet tartalmazó kiadvány.

25. IRODALMI KÁVÉZÓ: Kritikák, kisesszék, tárcák / Kaló Béla. Szerk.: Hadobás Pál. A Művelődési Központ, Könyvtár és Múzeum, valamint a rudabányai Érc- és Ásványbányászati Múzeum közös kiadása, 2002. 127 p.
Megjelent a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Mecénás Alapja támogatásával.
A Szuhogyon élő magyar-történelem szakos általános iskolai tanár különböző folyóiratokban megjelent kritikáiból, esszéiből tartalmaz válogatást a könyv. A környékünkhöz és a megyéhez kötődő írók-költők munkái is elemzésre kerültek, az Egerben megjelenő Új Hevesi Napló szerkesztésében részt vállaló szerzőtől.

26. AZ ÉLET ÚTJAIN: Válogatott írások / Slezsák Imre. Gyűjtötte: Slezsák Imréné. Művelődési Központ, Könyvtár és Múzeum, 2002. 297 p. ill.
Megjelent a miskolci II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár, a rudabányai Érc- és Ásványbányászati Múzeum, a szendrőládi Önkormányzat és a hidvégardói Önkormányzat támogatásával.
A könyv sajnos csak Slezsák Imre halála után látott napvilágot, hiába próbálta emberfeletti erővel még életében elkészíteni azt a szerző. A negyven évig könyvtárigazgatóként dolgozó Slezsák Imre fontosabb írásai és a róla szóló írások találhatók meg ebben a kötetben.

27. MADARAK A SZUTERÉNBAN: Takács Lajos újságíró-gyakornok cikkei 1970-ből / Szerk.: dr. M. Takács Lajos. Művelődési Központ, Könyvtár és Múzeum, 2002. 164 p. ill.
A szerző 1969. novemberétől 1971. januárjáig az Észak-Magyarország című Borsod megyei napilapban megjelent cikkeinek válogatott gyűjteménye.

28. A MIKLÓS GYULA KERTBARÁT KÖR 25 ÉVÉBŐL / Slezsák Imre. Gyűjtötte: Slezsák Imréné. Művelődési Központ, Könyvtár és Múzeum, 2002. 184 p. ill.
A Slezsák Imre által 1976. február 25-én alapított és hosszú évekig vezetett kertbarát kör tevékenységét foglalja össze. Visszatekintést ad a szőlőkultúra fejlődéséről, a névadó Miklós Gyula munkásságáról, a kör által szervezett borversenyek eredményéről. A sajtóban a körről megjelent cikkekből, a bort méltató írások, dalok, mondókák közül és a kör tagjainak humoros elbeszéléseiből is közöl a kötet.

29. KALÁSZ LÁSZLÓ (1933 - 1999): Bibliográfia, szemelvények / Szerk., összeáll.: Hadobás Pál, előszó: Dr. Cs. Varga István. Művelődési Központ, Könyvtár és Múzeum, valamint a Kalász László Társaság közös kiadása, 2003. 183 p. ill. Készült a költő születésének 70. évfordulója emlékére.
A Bódva völgye jeles költőjének, Kalász Lászlónak a 70. születési évfordulója alkalmából, a Művelődési Központ, Könyvtár és Múzeum, valamint a Kalász László Társaság által rendezett ünnepségre jelent meg a költőről szóló írások bibliográfiáját és szemelvényeket tartalmazó könyv. A József Attila-díjas költő Perkupán született, Szalonnán tanított és könyvtároskodott nyugdíjazásáig.

30. AMI MARAD: Írások Fecske Csabától és Fecske Csabáról / Szerk., összeáll.: Hadobás Pál. Művelődési Központ, Könyvtár és Múzeum, valamint a Kalász László Társaság közös kiadása, 2003. 92 p. ill. Az összeállítás a költő születésének 55. évfordulója tiszteletére készült.
A Szögligeten született, Miskolcon élő költő, Fecske Csaba 55. születési évfordulója alkalmából, a Művelődési Központ, Könyvtár és Múzeum, valamint a Kalász László Társaság által rendezett ünnepségre jelent meg a költő írásaiból és a róla szóló írásokból összeállított könyv.

31. A SZÜLŐFÖLD VONZÁSÁBAN: Válogatott írások / Hadobás Sándor. Művelődési Központ, Könyvtár és Múzeum, valamint a rudabányai Érc- és Ásványbányászati Múzeum közös kiadása, 2003. 121 p. ill.
A szerző az izsófalvai Izsó Miklós Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója. Több mint harminc éve foglalkozik a Bódva völgy és tágabb környezete helytörténetével. A könyv az elmúlt húsz év szakirodalmi munkásságából nyújt válogatást

32. EMLÉKHELYEK EDELÉNYBEN / Szerk., összeáll.: Hadobás Pál. Művelődési Központ, Könyvtár és Múzeum, 2004. 88 p. ill.
A könyv arra vállalkozott, hogy bemutassa Edelény neves embereinek síremlékeit, a tiszteletükre elhelyezett emléktáblákat, valamint a városban található emlékműveket, köztéri szobrokat és a közintézményekben található képzőművészeti alkotásokat. A keletkezésük időrendjében felsorolt objektumok méretét, készítőjét, témáját, elhelyezésük időpontját és még számos adatot közöl a könyv.

33. MÉG: Cikk, tanulmány, fordítás. / Dr. M. Takács Lajos. Művelődési Központ, Könyvtár és Múzeum, 2005. 103 p. ill.
A szerző 1959 és 2002 között keletkezett 26 munkáját magában foglaló, illusztrált gyűjteménye.

34. EDELÉNY ÉS KÖRNYÉKE AZ IRODALOMBAN / Összeáll., szerk.: Hadobás Pál. Művelődési Központ, Könyvtár és Múzeum, 2005. 181 p. ill.
A kiadvány több mint 160 Edelényben és az egykori Edelényi járás területén született, vagy itt élt író, költő, szakíró életrajzát, munkáinak jegyzékét és sokuk arcképét tartalmazza.*

35. EGY BORSODI UDVARHÁZ TÖRTÉNETE / Szekrényessy Attila. Művelődési Központ, Könyvtár és Múzeum, 2006. 168 p. ill. M és M Goldprint Kft., Budapest.
Ez a munka az előkészületben lévő székelyhídi és kémeri Szekrényessy család története című, mintegy ezer oldalra terjedő nagymonográfia közel százötven életrajzát felvonultató társadalmi és korrajznak egyetlen biográfiája.

36. AZ EDELÉNYI FÜZETEK 1987 - 2006 / Összeáll., szerk.: Hadobás Pál. Művelődési Központ, Könyvtár és Múzeum, 2006. 75 p. ill.
A kiadvány összefoglalva tárja az olvasó elé a sorozat köteteit, ír a szerzőkről, a szerkesztőkről, az illusztrátorokról és ismerteti a könyvek tartalmát.*

37. BÓDVA-VÖLGYI KORTÁRS IRODALOM / Összeáll., szerk.: Hadobás Pál. Művelődési Központ, Könyvtár és Múzeum, 2007. 131 p. ill.
A könyv, e területen született, itt élő, vagy rövidebb-hosszabb ideig itt élt kortárs íróinak az életrajzát, műveit és sokuk arcképét tartalmazza.*

38. A BORSODI FÖLDVÁR: Egy államalapítás kori megyeszékhelyünk / Wolf Mária. Művelődési Központ, Könyvtár és Múzeum, 2008. 77 p. ill.
E kötet összefoglalva tárja az olvasó elé a 10. századi falu ásatása során előkerült tárgyi eszközök, épületek maradványainak leírását.

39. TISZTÁBB VILÁGBAN: 75 válogatott vers / Kalász László, szerk.: Hadobás Pál. Művelődési Központ, Könyvtár és Múzeum, 2008. 115 p.
Megjelent a költő születésének 75. évfordulója emlékére.

40. A BÓDVA-VÖLGY KAPUJA / Dr. Emődi Gyula, grafika: Veres Attila, összeáll., szerk.: Hadobás Pál. Művelődési Központ, Könyvtár és Múzeum, 2009. 75 p.
A szerző 21 versét, valamint a csereháti mesés történet verses elbeszélését tartalmazza amely az Elvarázsolt hercegnő című operának a librettója.

41. MINTHA FILMEN LÁTNÁM: Egy orvos emlékei / Borisz Sztratiev, bolgárból ford.: dr. M. Takács Lajos, szerk.: Hadobás Pál. 2010. 80 p. ill.

42. VÁLOGATOTT ÍRÁSOK / Hadobás Pál. Művelődési Központ, Könyvtár és Múzeum, 2010. 129 p. ill.
A könyv helytörténeti, valamint numizmatikai (pénztörténet) és falerisztikai (kitüntetés törté­net) írásokat tartalmaz.*

43. AMIT A XX. SZÁZADBAN LÁTTAM ÉS MEGÉLTEM / Jalsoviczky Zoltánné Bárczay Róza. Összeáll., szerk.: Kiss Sándorné Jalsoviczky Ida és Szűcs Lajosné Jalsoviczky Lilla. Művelődési Központ, Könyvtár és Múzeum, 2010. 199 p. ill.
Bárczay Róza 1936-ig élt Borsodon, de elköltözése után is gyakran jött haza a szülői házba, a jelenlegi borsodi általános iskolába. Lányai, naplója és visszaemlékezései alapján állították össze a könyvet.

44. GÖRCSOLDÓ SZÉL: A „Kárpátontúli szovjet magyar” irodalom antológiája 1945-1991 / Összeáll., szerk.: M. Takács Lajos. Művelődési Központ, Könyvtár és Múzeum, 2010. 348 p. ill.
27 kárpátaljai szerző 1945 és 1991 között megjelent 120 szövegét közli fakszimile (hasonmás) kiadásban.

45. VIRÁGOK KÖZT / Sallai Ferenc, grafika: Feledy Gyula. Művelődési Központ, Könyvtár és Múzeum, 2011. 61 p. ill.
A könyv 42 verset foglal össze 2 témakörre tagolva, amelyek a ’70-es, ’80-as években jelentek meg napilapokban, folyóiratokban, antológiákban.

46. ISTEN VIRGÁCSAI: A „Kárpátontúli szovjet magyar” ateizmus breviáriuma 1948 -1986 / Összeáll., szerk.: M. Takács Lajos. Művelődési Központ, Könyvtár és Múzeum, 2011. 156 p.
Ez a könyv kárpátaljai (kárpát-ukrajnai, „kárpátontúli”) szöveggyőjtemény-sorozatom negyedik darabja.

47. ILJICS GYERMEKEI: A „Kárpátontúli szovjet magyar” népoktatás olvasókönyve 1945-1991 / Összeáll., szerk.: M. Takács Lajos. Művelődési Központ, Könyvtár és Múzeum, 2013. 140 p.
Ez a könyv kárpátaljai (kárpát-ukrajnai, „kárpátontúli”) szöveggyőjtemény-sorozatom ötödik utolsó darabja.

48. EDELÉNY KÖRNYÉKI EMLÉKEK AZ 1848-49-ES SZABADSÁGHARCRÓL / Összeáll., szerk.: Hadobás Pál. Művelődési Központ, Könyvtár és Múzeum, 2014. 117 p.
A közölt írások többségét az 1994-től megjelenő Jósvafői Helytörténeti Füzetek számaiból lett átvéve, melyeket a lelkes szerzők győjtésének köszönhetünk.

49. BÓDVA-VÖLGYIEK A NAGY HÁBORÚBAN: Száz éve tört ki az I. világháború / Összeáll., szerk.: Hadobás Pál. Művelődési Központ, Könyvtár és Múzeum, 2014. 121 p.
Jelen összeállítás legtöbb írása a Városi Könyvtár helytörténeti gyűjteményében gépiratban található, a háború alatt, vagy utána született háborús visszaemlékezésekből, versekből, fényképekből nyújt válogatást.

50. VILÁGHÁBORÚS EMLÉKMŰVEK EDELÉNY KÖRNYÉKÉN / Hadobás Pál. Edelény, Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely, 2015. 260 p.
A most közreadott könyvben az 1950-ben létrejött és 1983-ban megszűnt Edelényi járás 65 településének első és második világháborús emlékműveit, emléktábláit vesszük számba. A könyv megjelenését az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság támogatta.

51. BÓDVA-VÖLGYIEK A TOTÁLIS HÁBORÚBAN: 70 éve ért véget a II. világháború / Összeáll., szerk.: Hadobás Pál. Edelény, Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely, 2015. 230 p.
Jelen összeállítás legtöbb írása a Városi Könyvtár helytörténeti gyűjteményében gépiratban található, a háború alatt, vagy utána született háborús visszaemlékezésekből, versekből, fényképekből nyújt válogatást.

52. SZOBROK, EMLÉKMŰVEK, EMLÉKTÁBLÁK EDELÉNY KÖRNYÉKÉN / Összeáll., szerk.: Hadobás Pál. Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely, 2019. 496 p. ill.
Emlékművek, szobrok, emléktáblák őrzik az országban, így Edelényben és a környékén lévő településeken is a jeles történelmi események, neves személyek emlékét. A településnél a tárgyalt objektum megnevezése után a következő adatok szerepelnek: - Az állíttató neve, alkotója, művészeti alkotásnál az alkotó fényképe és életrajza; - Kinek vagy milyen eseménynek az emlékére készült. A személy portréja és életrajza, a jeles esemény rövid leírása; - A készítés időpontja; - Hol áll a településen?; - Egyéb adatok; - Irodalom; - Fénykép az objektumról.